TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

Địa chỉ: Phường Cao Thắng – TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3613813; Fax: ........................

E-mail: c3ngoquyen.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

http://www.quangninh.gov.vn/so/sogiaoducdaotao/HinhAnhBaiViet/OldImage/2012/1/31/dangvietphuong-c3ngoquyen.jpg

Hiệu Trưởng: Đặng Việt Phương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán

- Trình độ QLGD: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0973951666

- Địa chỉ Email: dangvietphuong.c3ngoquyen@quangninh.edu.vn

/upload/24283/20180909/grabdaadengoquocbinh_c3ngoquyen.jpg

Phó Hiệu Trưởng: Ngô Quốc Bình

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333825246

- Điện thoại di động: 0962941972

- Địa chỉ Email: ngoquocbinh.c3ngoquyen@quangninh.edu.vn

/upload/24283/20180909/grabdb9d3maithuyduong_c3ngoquyen.jpg

Phó Hiệu Trưởng: Mai Thùy Dương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa lí

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333525428

- Điện thoại di động: 0904496209

- Địa chỉ Email: maithuyduong.c3ngoquyen@quangninh.edu.vn