TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

Địa chỉ: Phường Cao Thắng – TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3613813

E-mail: c3ngoquyen.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu Trưởng: Đặng Thị Thu Minh

- Trình độ CM: Thạc sỹ Tiếng Anh

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Trình độ Quản lý giáo dục: Chứng chỉ QLGD

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0904.561.888

- Email: dangthithuminh.c3ngoquyen@quangninh.edu.vn

/upload/24283/20180909/grabdb9d3maithuyduong_c3ngoquyen.jpg

Phó Hiệu Trưởng: Mai Thùy Dương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa lí

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Trình độ Quản lý giáo dục: Thạc sỹ

- Điện thoại văn phòng: 02033.525.428

- Điện thoại di động: 0904.496.209

- Email: maithuyduong.c3ngoquyen@quangninh.edu.vn

Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Văn Triều

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hóa học

- Trình độ LLCT: Sơ Cấp

- Trình độ Quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0917.792.140

- Email: nguyenvantrieu.c3ngoquyen@quangninh.edu.vn