GVCN: Cô Vũ Kim Phương

Ban liên lạc: 

1. Vũ Thị Hiền   0904708881

2. Đ/c Dũng      01686289888