GVCN: 

Cô Hoàng Thị Ngọc (10)

Cô .Bùi Thị Hường (11)

Cô  Mai Thùy Dương (12)

Ban liên lạc: Phạm Minh Sơn  0942459168