Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2022

Thực hiện Công văn số 1324/SGDĐT ngày 17/5/2022 của sở GDĐT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022, hưởng ứng Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2022, sáng 22/5/2022 học sinh các lớp đồng loạt tổ chức Sinh hoạt chuyên đề sau khi chào cờ tại lớp.

Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hàng năm) do Liên Hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề của Ngày đại dương thế giới năm nay “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022  có chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”. 

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, các em học sinh xây dựng các nội dung tuyên truyền theo chủ đề với sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và Đoàn Thanh niên dưới nhiều hình thức, qua đó mỗi em học sinh có nhận thức sâu sắc về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo, phát triển kinh tế biển....

Trong tháng 5, trường THPT Ngô Quyền tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến giáo viên, nhân viên và học sinh về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới qua các hoạt động như: tổ chức làm vệ sinh lớp học, trường học; tuyên truyền về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm nhắc nhở tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển…Đây là dịp để tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo; lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với chủ quyền vùng biển của tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước.

Hình ảnh sinh hoạt chuyên đề tại các lớp học:

 

 

 

Tác giả: Đặng Thị Thu Minh
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 50
Tháng 12 : 697
Năm 2022 : 37.544